Link2Innovate case: uittesten en kalibreren predictiesoftware voor baggerschepen


Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiƫle steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de volgende sponsors. Meer info: www.grensregio.eu

Looptijd project:
12/01/2018 tot 31/12/2018

In het kader van Link2Innovate zal NextOcean een predictiesoftware installeren op een baggerschip van een Belgisch bedrijf. Met live testen aan boord, feedback van de crew en analyse van de bekomen data, willen zij hun voorspellend systeem afstellen en marktklaar maken voor dit specifiek type schepen.

Beoogde eindproduct: een geslaagde testcase zal komen tot een sluitend predictiesoftware voor baggerschepen. Dit zal de veiligheid van de crew, die de werken op zee (kustregio) uitvoert, gevoelig verhogen.

Acties voor een succesvolle samenwerking tussen 20 januari 2018 en 20 december 2018 zijn:


Meer info: www.link2innovate.eu/cases/nextocean

Back to nextocean.nl